Arco De Groo | Pump Squad - Najnowsza polska muzyka klubowa

Arco De Groo

Imię i nazwisko:
Arkadiusz Grobosz
Zarejestrowany:
2017-06-01 16:11:24
Biografia
PL: Arco De Groo (Arkadiusz Grobosz) urodzony 08.01.1990 r. W Krapkowicach zamieszkałych w Malni w Polsce. Z muzyką ma wiele wspólnego od najmłodszych lat, w 1997 roku został zapisany do szkoły muzycznej I stopnia w Krapkowicach, która trwała sześć lat. Pod koniec 2006 roku rozpoczął swoje pierwsze produkcje, bardzo amatorskie. Tymczasem podjął grę w zespole grającym różne dancingi i wesela. Po dwóch latach przerwy w muzyce w 2014 ponownie zaczął swoje produkcje i działa do dziś. Jego pierwszym utworem wydanym jest "Inferno", w Loud House Records. Pracował z Adrima, Qlpa. Jeden z członków grupy "Pump Squad". Wspierany przez wielu znanych polskich DJ'ów i producentów muzycznych.

EN: Arco De Groo (Arkadiusz Grobosz) born 08.01.1990 in Krapkowice residing in the Malnia in Poland. With music has much in common from an early age, in 1997 he enrolled in music school 1st degree in Krapkowice, which lasted six years. In late 2006, he began his first music production, then still very amateur. In the meantime, he took up the game in a band playing on different dancingach and conviviality wedding. After two years had a break from music in 2014 again he began his own productions and forms until today. His first track released record label is "Inferno," Loud House Records. He worked with Adrima, Qlpa. One of the members of the "Pump Squad" group. Supported by many well known Polish DJs and music producers.
  Facebook   Soundcloud

Pump Squad

Jesteśmy organizacją zrzeszającą i promującą polskich producentów muzyki tanecznej. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszych serwisów społecznościowych.Nadchodzące wydarzenia